Ekstenzivna terapija – Trakcija

Trakcija predstavlja bezbolnu tehniku lečenja koja se najčešće koristi kod pacijenata sa lumbalnim i cervikalnim sindromom.

Trakcija počinje nekoliko dana nakon akutnog napada bolova. Njom istežemo kičmeni stub i pripadajuće mišiće i ligamente, povećava se međupršljenski prostor te time bitno smanjuje ili potpuno uklanja pritisak na nervne strukture (prema nekim radiografskim istraživanjima, trakcionom silom povećavaju se međupršljenski prostori za 1,5-2,5mm).

 

spinalna-trakcija-fizico medic

Ekstenzivna terapija se provodi na trakcijskom stolu i kompjuteriziranom uređaju koji garantuje maksimalnu učinkovitost. Mehanizam delovanja trakcije baziran je na povečanju intervertebralnog prostora koji zavisi od sile istezanja, čime se značajno smanjuje ili u potpunosti otklanja kontakt diska, korena živca ili krvnih sudova. Zahvaljujući ovome, unutar pogođenog dela kičmenog stuba, stvara se veliki podpritisak koji aspirira (usisa) jezgro diska koje je izašlo kroz fibrozni omotač.

Veliku, gotovo presudnu, ulogu u ovome ima zadnja uzdužna veza (lig. longitudinale posterius) koja istežući se odvaja herniju od živca, a time zapravo bolovi prestaju.