Ultrazvučna terapija

Vibracije koje proizvodi ultrazvučna glava prenose se kroz tkivo pojačanim intenzitetom što stvara vibracije molekula u tkivu stvarajući mehanički efekat koji se prostire duboku u tkivo. Mehanički efekat već posle nekoliko minuta počinje da stvara lokalnu toplotu pa je ultrazvučna terapija čini posebno blagotvorna kod:

  • hroničnih bolnih stanja mišića,
  • mišićnog spazma,
  • ograničenja pokreta izazvanih skraćenjem mišića i/ili okolo zglobnih struktura

Terapeutski ultrazvuk koristi se na frekvencijama od 1 MHz ili 3MHz, u kontinuiranom ili impulsnom režimu u različitim ciklusima. Terapija ultrazvukom je klasifikovana kao mehaničko-termička terapija s obzirom na složeni efekat koji se dobija.

Kako izgleda tretman?

Ultrazvučna terapija se primenjuje tako što je neophodan kontaktni medijum izmedju ultrazvučne sonde i kože pacijenta, jer ne sme da postoji ni najmanji sloj vazduha koji može potpuno da odbije ultrazvučni snop pa da terapija nema nikakvog efekta.

Ultrazvučnu terapiju istovremeno primenjujemo sa drugim fizikalnim procedurama jer tako ima najbolji efekat. Najčešće kombinujemo sa magnetoterapijom i elektroterapijskim procedurama.

Terapijsko dejstvo – prednost ultrazvuka u odnosu na ostale vrste fizikalne terapije je u tome što prodire dublje u tkiva i najviše se absorbuje u ligamentima i tetivama (strukture sa visokim sadržajem kolagena).

  • Ultrazvuk deluje analgetički (smanjuje bol),
  • pospešuje regeneraciju tkiva i smanjuje mišićni spazam.
  • Izaziva reapsorbciju otoka i povećava lokalnu cirkulaciju krvi.
  • Ubrzava zarastanje zapaljenja i pospešuje zarašćivanje tetiva i mišića posle povreda.
  • Ultrazvuk stimuliše osteogenezu kosti posle preloma, i za to se koristi u veoma malim dozama.

Indikacije: artroze, reumatoidni artritis, spondilitis, tendovaginitis, periartritis, burzitis, entezitis, cervikalni i lumbalni sindrom, ožiljci, Dipitrenova kontraktura, povrede tetiva i ligamenata, petna bodlja, usporeno zarastanje  preloma kostiju, itd.

Kontraindikacije: maligni tumori, krvarenje i sklonost ka krvarenju, infekcije, srčani pejsmejker i izražena srčana oboljenja.