Elektroterapija

Elektroterapija predstavlja primenu električne energije u cilju postizanja terapijskog efekta. Svoju primenu u medicini elektroterapija je pronašla otkrićem pozitivnog efekta na strukture mišićnog i nervnog sistema. Elektoterapijom se postiže toplotni efekat koji utiče na proširenje krvnih sudova i poboljšanje cirkulacije, analgetski efekat stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola, povećanje mišićne masestimulacija oštećenih nervnih vlakana i antiedematozni efekat.

Interferentne struje (IFS) ili “ukrštene struje” su dobile naziv po efektu interferencije koji nastaje u tkivu kada se ukrste dva samostalna strujna kola. Ima primenu kod:

 • degenerativnih i reumatskih oboljenja,
 • kod trauma, iščašenja, uganuća, preloma,
 • kod sportskih povreda,
 • kod cervikalnog i lumbalnog sindroma.

Prednost primene interferentnih struja je što se može aplikovati i u predelu metala.

Dijadinamične struje (DD) i maju frekvenciju od 50-100 Hz. One deluju analgetično i vazodilatatorno. Trajanje jednog tretmana iznosi 10 minuta, u seriji od 10-15 seansi. Indikacije za ovu vrstu struje:

 • sva bolna postraumatska stanja,
 • povrede mekih tkiva,
 • povrede nerava sa neuralgijama,
 • degenerativna zglobna i vanzglobna oboljenja (artroze, tendinitisi, periartritisi..).

Kontraindikacije su: akutna stanja, inflamacije, krvavljenja, dekompenzacija srca, metalna strana tela.

Galvanska struja predstavlja jednosmernu konstantnu struju koja ne menja smer i jačinu. Galvanska struja izaziva hiperemiju u koži i dubljim tkivima kroz koja prolazi i smanjuje bol. Hiperemija poboljšava:

 • trofiku tkiva,
 • smanjuje otok
 • i zapaljenje.

Trajanje jednog tretmana iznosi od 10 do 30 minuta, a primenjuje se od 10 do 15 seansi.

Elektrostimulacija (ES) predstavlja nadražaj strujom određenog intneziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod paretičnih (oduzetih) ili atrofiranih mišića koji nisu u stanju da funkcionišu na normalan način. Razni oblici elektrostimulacije koriste se i kod zdravih osoba radi poboljšanja fizičke sposobnosti.

 

TENS ili transkutana elektro-nervna stimulacija se zasniva na elektroanalgeziji, stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola. Primenjuje se kod svih ortopedskih, reumatoloških i neuroloških stanja.

Elektroforeza (EF) predstavlja unošenje lekova u organizam putem konstantne jednosmerne struje. Elektroforeza omogućava da lek za najkraće moguće vreme prodre na mesto povrede ili zapaljenja. Na ovaj način se postiže visoka koncentracija leka, produženo dejstvo leka i stvaranje depoa.

TENS ili transkutana elektro-nervna stimulacija se zasniva na elektroanalgeziji, stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola. Primenjuje se kod svih ortopedskih, reumatoloških i neuroloških stanja.

Elektrostimulacija (ES) predstavlja nadražaj strujom određenog intneziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod paretičnih (oduzetih) ili atrofiranih mišića koji nisu u stanju da funkcionišu na normalan način. Razni oblici elektrostimulacije koriste se i kod zdravih osoba radi poboljšanja fizičke sposobnosti.