Magnetnoterapija

MAGNETOTERAPIJA je nezaobilazna procedura u fizikalnoj terapiji. Ova vrsta terapije pokazuje niz prednosti u lečenju, pre svega zbog širokog spektra oboljenja gde se može primeniti. Pacijenti je jako dobro podnose i ima mali broj kontraindikacija.

Magnetno polje povoljno deluje na:

  • stimulaciju osteogeneze i dovodi do proliferacije koštanog, hrskavičnog i vezivnog tkiva,
  • poboljšava protok krvi,
  • izaziva dilataciju arteriola i kapilara,
  • poboljšava metabolizam
  • i oksigenaciju tkiva.

Kako izgleda tretman?

Postoje razni načini stvaranja magnetnog polja koji se koriste u terapijske svrhe. Solenoidi su najbolji za produkciju homogenog polja niske frekvencije i niskog inteziteta. I baš takav, magnet Solenoid koristimo jer daje najbolje rezultate lečenja magnetoterapijom.

Kada se primenjuje magnetoterapija?

Magnetoterapiju najčešće koristimo:

  • kod lečenja postraumatskih stanja, uganuća i istegnuća zglobova i mišića,
  • kod teških preloma i pseudoartroza, jer magnetno polje veoma efikasno deluje na stvaranje kostanog kalusa i zarastanje kostiju nakon teških preloma.

Takodje magnetno polje stimuliše osteogenezu tj. formiranje „nove kosti“ kod osteporoze kod žena. Izuzetno dobre rezultate daje kod lumbalnog i cervikalnog bola, tj problema duž celog kičmenog stuba. Kod takvih tegoba se čak savetuje kao najdelotvornija terapija koja dovodi da obezboljavanja i nestanka bolnih i neprijatnih tegoba kod naših pacijenata.

 

Magnetno polje deluje povoljno kod reumatskih bolesti, artroza i artritisa, kod regeneracije perifernih zivaca i lečenju rana i ulkusa koji sporo zarastaju.

PREDNOST magnetoterapije je u tome što se može primeniti i sa postojanjem metala u telu bolesnika, jer metal nije kontraindikacija za primenu. To je veoma često kod bolesnika posle operacje, preloma dugih kostiju ili kod onih koji imaju ugradjene proteze kuka ili kolena. Može se aplikovati i kroz odeću, gips, kod stanja koji zahtevaju dugotrajnu imobilizaciju.

Kontraindikacije: za primenu magnetoterapije su poznate i moraju se poštovati. Odnose se pre svega na uzrast bolesnika kao i neka zapaljenjska i maligna stanja.