Fizikalna terapija

Fizikalna terapija ima značajnu ulogu u lečenju i osposobljavanju pacijenata sa težim i lakšim povredama koje su posledica fizičke traume, u periodu postoperativnog oporavka, nakon dužeg mirovanja, kod stanja koja nastaju kao posledica moždanog udara, kod poremećaja motornog razvoja kod dece. Fizikalna terapija ima veoma važnu ulogu i u preventivnom delovanju, a sastavni je deo trenažnog i takmičarskog procesa u sportu.

 

 

 

 

 

Fizikalna terapija se deli na:

–  Aparaturnu fizikalnu terapiju koja kao izvore energije za terapijske svrhe koriste savremene aparate, kod kojih se

električna energija transformiše u druge oblike fizikalnih agenas

–  Bezaparaturnu fizikalnu terapiju koja za prenošenje toplote koristi vodu, pesak, parafin, ili se izvode ručne masaže, vežbe

 

 

Fizikalna terapija prema agensu koji se koristi u terapijske svrhe može biti:

Shockwave terapija

Trakcija

spinalna-trakcija-fizico medic

Limfna drenaža

Elektroterapija

Laseroterapija

Ultrazvučna terapija

Magnetnoterapija

Fototerapija

Kineziterapija