SHOCKWAVE TERAPIJA

Shockwave se definiše kao talas sa brzim povećanjem pritiska u veoma kratkom vremenskom roku, a zatim ima postepeni pad pritiska sa fazom malog negativnog pritiska. Shockwave talasi su usmereni na područja koja su izvor hroničnog bola. Šok talas izaziva raspad depoa kalcijuma i dovodi do bolje vaskularizacije tretiranog tkiva.
Ekstra telesno, izvan tela klijenta, pritisak visoke frekvencije se generiše i dobijena energija se koncetriše na ciljanom području. Impuls pritiska putuje kroz tečni medijum gela i prodire do mekih tkiva klijenta bez većeg gubitka energije

 

Shockwave se formira preko projektila koji je ubrzan pomoću kompresovanog vazduha. Koristeći elastični uticaj, kinetičkaenergija projektila se prenosi u sondu aplikatora, a zatim u telo klijenta, tako da aplikator mora biti uvek u direktnom kontaktu sa kožom i potkožnim tkivom. Savremena neinvazivna metoda rehabilitacije pacijenata radijalnim shockwave talasima od sada je dostupna svim pacijentima ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Fizico Medic. Ukoliko imate problem bolnog ramena, teniskog lakta, bola u zadnjoj loži, problem skakačkog kolena ili upale Ahilove tetive, kao i problem koštanog zadebljanja, shockwave terapija će vam zasigurno pomoći.

 

 

Kada se primenjuje shockwave terpija

Shockwave je akustični talas koji prenosi visoku energiju bolnom sportskom i fibroznom ili mioskeletn

om tkivu sa subakutnim, subhroničnim i hroničnim stanjima. Ova energija pospešuje lečenje, regeneraciju, i repatativni proces tkiva i mekog tkiva.

Shockwave aparat i terapija radijalnim talasima se koriste kod stanja kao što su: bolno rame, teniski lakat, bol u oblasti karlice i kukova, skakačko koleno, bol u zadnjoj loži, koštano zadebljanje, Achillodynia – bolna stanja Ahilove tetive.

Shockwave aparat se primenjuje i kod kalcifikacija u ligamentu, tetivi i mišiću. Koristi se i za stimulaciju mišićnih trigger tačaka, za regeneraciju mišićnog i vezivnog tkiva, kao i za terapiju akupresurom, i kod limfne drenaže. Odlične rezultate terpija shockwave radijalnim talasima dala je prilikom lečenja celulita i oblikovanja tela.

 

Tretman celulita shockwave akustičnim talasima

Tretman celulita shockwave akustičnim talasima koristi kinetičku energiju, koja se posebnom tehnologijom pretvara u akustični talas velikog pritiska za tretiranje dva najveća uzroka za pojavu celulita kod žena: fibrozu vezivnog tkiva oko koje se gomilaju masne naslage i protruziju masnoće u donje slojeve dermisa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosti shockwave terapije:

ciljanom primenom šok terapije, stres na okolna tkiva je sasvim beznačajan
telo nije opterećeno farmakoliticima, osim kratkoročnim efektom lokalnih anestetika ukoliko se koriste
mogućnost sprečavanja hirurških intervencija i njenih relevatnih opasnosti